Resmi Gazete 27 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 27 Nisan Salı tarihli Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Peki, 27 Nisan Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 27 Nisan Resmi Gazete sayısı.. KANUN 7317 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun CUMHURBAŞKANI KARARI –– 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 22 Nisan 2021 Olarak Tespit Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3911) YÖNETMELİKLER –– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– 2021 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2021 Yılı?Mart Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2021 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Resmi Gazete 27 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir